8 Mayıs 2017 Pazartesi

Veri Tabanı Örneği“Bir müşteri var, müşterinin ad-soyad-doğum tarihi-yaşadığı şehir bilgileri mevcut. Her müşterinin aldığı ürünler ve alışveriş yaptığı tarih var. Ürünlere ilişkin ise stokta var mı ya da sipariş verildi mi buna ilişkin bilgiler var. Ürünlerde ürün adı, ürünün alış fiyatı ve satış fiyatı, hangi toptancıdan alındığına dair bilgiler var. Toptancıya ilişkin de bir firma (şirket) adı, telefonu ve şehir bilgileri var.”İnfografik

Bilginin görsel olarak ifade edildiği bilgi grafikleridir. Yaşadığımız çevreyi, etkileşimde bulunduğumuzher şeyi daha iyi anlamanın ve hayatı kolaylaştırmanın bir yoludur. Bilgilendirme grafikleri ya da infografikler; bilgi, veri ve bilgi birikimlerini görsel olarak sergileyen grafiklerdir.

 Hazırladığım İnfoğrafik Uygulamam

24 Nisan 2017 Pazartesi

                                                              8. Ders

Bugün ki dersimizde html kodlarıyla tablo oluşturma, listeleme yapma, konularını öğrendik.

Tablo Oluşturma

<table>
      <tr>
         <td>satır 1, sütun 1</td>
         <td>satır 1, sütun 2</td>
      </tr>
      <tr>
         <td>satır 2, sütun 1</td>
         <td>satır 2, sütun 2</td>
      </tr>
   </table>
   
satır 1, sütun 1satır 1, sütun 2
satır 2, sütun 1satır 2, sütun 2

Buna benzer örnek kodlarla çalışmalar yaptık.

Daha sonra listeleme örnek çalışmaları yaptık.

Listeleme 

<ol type="i">
 <li> Birinci öğe...</li>
 <li> İkinci öğe ...
   <ul type="square">
    <li>İkinci öğenin bir öğesi...
    <li>İkinci öğenin başka bir öğesi...
   </ul>
 </li>
 <li> Üçüncü öğe...</li>
</ol>


 1. Birinci öğe...

 2. İkinci öğe ...
  • İkinci öğenin bir öğesi...
  • İkinci öğenin başka bir öğesi...
 3. Üçüncü öğe...

23 Nisan 2017 PazarBu hafta ki dersimizde yeni konumuz olan HTML konusuna giriş yaptık. 

HTML

(HyperText Markup Language) Web dünyasının bilgi görüntülemekte kullandığı dosya formatıdır. HTML sayfaları kullanarak metinler değişik şekillerde ekrana getirilebilir, sayfalara resim, ve ses eklenebilir. Web sayfası yaparken kullanılan İnternet yazımlım dili tipidir.

İlk önce hocamız html konusunu anlattı daha sonra örnekler yaptı. Daha sonra hocamızın slaytttan gösterdiği kodlarla çalışmalar yaptık.
Yazı tipi degiştirme, yazı boyutu değiştirme, yaznını büyüklüğünü değiştirme, arka plan değiştirme, resim ekleme, ve  internet üzerinden resim ekleme gibi örnek uygulamalar yaptık.

Daha sonra Algoritma konusunu işledik.

ALGORİTMA

Belli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için tasarlanan yol. Matematikte ve bilgisayar biliminde bir işi yapmak için tanımlanan, bir başlangıç durumundan başladığında, açıkça belirlenmiş bir son durumunda sonlanan, sonlu işlemler kümesidir.

Hocamız algoritma konusunu anlatıktan sonra bize uygulama ödevi verdi.

A1. uyan A2. ışığı yak gibi örneklerle en az 40 adımdan oluşan bir günümüzü anlatan algoritma örneği yazdık ve dersimiz burda bitti.10 Nisan 2017 Pazartesi

7. ders

Sınavdan sonraki bugün ki dersimizde dijital vatandaş, dijital okuryazarlık, dijital ticaret, dijital hak ve sorumluluklar konularıyla derse giriş yaptık.

Dijital Vatandaş
Bilgi ve iletişim kaynaklarını kullanırken eleştirebilen, online davranışlarının etik sonuçlanırın bilen, ahlaki online kararlar alabilen, teknolojiyi kötüye kullanmayan, dijital dünyada iletişim kurarken ve işbirliği yaparken doğru davranışı teşvik eden vatandaştır.

Dijital okuryazarlık akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve masaüstü Bilgisayarlar gibi ağ cihazları aracılığı ile bilgiyi bulma, anlama, analiz etme, üretme ve paylaşabilme becerilerini ifade eder. Dijital okuryazarlık bilgisayar okur yazarlığı veya dijital becerilerden farklıdır.
Dijital ticaret, elektronik ticaret ve e-ticaret ile aynı anlama gelmektedir. İnternet üzerinden ziyaretçilerin dijital veya fiziki ürünleri para karşılığında satın almasına denir. Kısaca tanımlamak gerekirse, ticaretin dijital, elektronik gerçekleşmesi durumudur.
Dijital Sorumluluk: Her bireyin hakkı olan dijital sürecin bireyler tarafından belli sorumluluklar çerçevesi altında gelecek nesillere sanal ortamdaki davranış ve tutum farkındalığını aktarma olayıdır. Kendine Karşı Sorumluluk; Sanal ortamda uygun adlar kullanın.
Dersimizin daha sonrasında ise İnternet kullanamıyla ilgili dikkat etmemiz gereken noktalara değindik. Bunların içerisinde şifre oluştururken dikkat etmemiz noktalara ve internet güvenliği konusu hakkında tartıştık.Virüsler, spamlar, solucanlar, truva atları, casus yazılımları üstünde durduk.
Veri Tabanının ne olduğu üzerinde hocamızın hazırladığı slaytlardan ve vermiş olduğu örneklerle anlamaya çalıştık.
Veritabanı yada ingilizce database kavramı, verilerinbelirli bir düzene göre depolandığı sistemlere verilen genel bir isimdir. Günümüzde özel veya kamu kuruluşların hepsi bünyesinde barındırdıkları bilgileri veritabanında tutarlar.

Topolojiler
Topolojimatematiğin ana dallarından biridir. Yunancada yer, yüzey veya uzay anlamına gelen topos ve bilim anlamına gelen logos sözcüklerinden türetilmiştir. Topoloji biliminin kuruluş aşamalarında yani 19. yüzyılın ortalarında, bu sözcük yerine aynı dalı ifade eden Latince analysis situs ür.
Bir homeomorfizmaya örnek olarak, bir üçgenin (içi boş) bir çembere ya da bir çay bardağının, çay tabağına dönüşümü verilebilir. Bunu geometrik olarak görmek çok kolaydır. Gerçekten çay bardağı ya da tabağından birinin kauçuktan yapıldığını düşünürsek, o cismi yırtmadan, kesip koparmadan sadece çekip uzatarak ve eğip bükerek diğer cisme dönüştürebileceğimizi görürüz. Benzer şekilde kulplu bardak ve simidin birbirlerine aynı yöntemle dönüştürülebileceğini de görebiliriz.

Konularımızı işledikten sonra Kahoot programı sayesinde sınav sorularımızı tekrar çözüp dersimizi bitirdik.


22 Mart 2017 Çarşamba


                                                          TOONDOO ÇALIŞMAM